برای نوروز ۱۳۹۸

نوروز ۱۳۹۸

دست بده در دست یار
خنده بزن بر بهار
غم رُ فراموش بکن
می‌گذره این روزگار
صد سال به این سال‌ها باد
عید شما مبارک
همه بگین حالا باز:
«عید شما مبارک»

دوستان! سال نوی شما مبارک!
امیدوارم سال پیشِ رو، سال باور به تفاوت‌ها و آزادی‌خواهی برای عقیده‌ی مخالف و از همه مهم‌تر مهربانی و مهرورزی و دوری از باورهای نادرستِ پینه کرده در ذهن‌مان باشد.