هدیه‌ی اسفندیار منفردزاده به راه‌اندازان سایت اختصاصی‌اش

www.MonfaredzadehMusic.com
صفحه‌ی اینستاگرام اسفندیار منفردزاده
۱ تیر ۱۳۹۸
اسفندیار منفردزاده

 

هدیه‌ی اسفندیار منفردزاده به راه‌اندازان سایت
www.MonfaredzadehMusic.com

حسین عصاران (پژوهش‌گر، گردآورنده‌ی داده‌ها و ویرایستار سایت)،
علی‌رضا مهیجی (طراح سایت)،
پارسا غروی‌زاد (مسئول امور Digitization، پالایش و Mastering)
و هانی ظهیری (پیوندگر با سامانه‌های شنیداری آنلاین)