1331-1340

۳۱ شهریور ۱۳۹۹
مخالف‌نویس
۱۳۳۱: انتشار ماهنامه‌ی «موزیک ایران»
۲ مهر ۱۳۹۹
 کریم چمن‌آرا
۱۳۳۲: راه‌اندازی فروشگاه «بتهوون»
۵ مهر ۱۳۹۹
به قلم روح‌الله خالقی
۱۳۳۳: آغاز نگارش «سرگذشت موسیقی ایران»
۷ مهر ۱۳۹۹
فرودِ پیش از اوج
۱۳۳۴: شکل‌گیری کمیسیون موسیقی رادیو
۸ مهر ۱۳۹۹
گل‌ها
۱۳۳۵: آغاز به کار برنامه «گل‌ها»
۹ مهر ۱۳۹۹
سلطان جاز
 ۱۳۳۶: اجرای ترانه‌ی «مهتاب» در رادیو ایران
۱۲ مهر ۱۳۹۹
همچون مرغی در پی دانه در دام افتادم…
۱۳۳۷: جوان‌مرگی داریوش رفیعی در اثر ابتلا به هرویین
۱۳ مهر ۱۳۹۹
«گلوبند» به جای «قُبه»
۱۳۳۸: ساخت ترانه‌‌ی «پرستو» به یاد سرهنگ سخایی
۱۵ مهر ۱۳۹۹
اپوزوسیون رادیو ایران
۱۳۳۹: واگذاری راه‌بری رادیو نیروهوایی به رادیو ایران
۱۶ مهر ۱۳۹۹
بزن دف! بزن کف!
۱۳۴۰: «ارکستر جوانان» و ساخت و پرداخت ترانه‌های جوان‌پسندانه

حامیان و همراهان