1391-1400

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
این ناگزیره واسه ما سیر صعودی تا سقوط
۱۳۹۰-۱۳۹۵: افزایش نظارت و گستردگی محدودیت‌
۸ بهمن ۱۳۹۹
«همیشه قصه‌ی صدا تمومه با حرف سکوت»
۱۳۹۹-۱۳۹۵: چشم‌انداز غبارآلود موسیقی

حامیان و همراهان