ترجمه‌ی دقیق

ترجمه‌ی محمد زرین‌بال و احمد شاملو از شعر«بیانیه»، سروده‌ی ویکتورخارا
کانال «ترانه‌بازی»
۴ آبان ۱۳۹۸
حسین عصاران

چه ترجمه‌ی دقیق و محترمی از شعر «بیانیه»ی ویکتور خارا؛
آن‌جا که «شعر» و «ترانه» و «سرودن» را به معنای درست آن‌ها به کار گرفته‌اند.