درباره‌ی موسیقی‌متن فیلم «قیصر»

ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده
پادکست «رادیو پایان» (اپیزود نخست)
۲۲ آبان ۱۳۹۹
حسین عصاران

در اپیزود نخست رادیو پایان از موسیقی متن فیلم قیصر گفته‌ام.

 

 

پادکست رادیو پایان؛
اپیزود نخست: پایانِ قیصر

 

مهمانان دیگرِ برنامه: