۲۶ بهمن ۱۳۹۹
درباره‌ی موسیقی متن فیلم «هامون»
ساخته‌ی ناصر چشم‌آذر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
درباره‌ی موسیقی متن فیلم «کندو»
ساخته‌ی واروژان
۲۲ دی ۱۳۹۹
درباره‌ی موسیقی متن فیلم «مسافران»
ساخته‌ی بابک بیات
۲۲ آذر ۱۳۹۹
درباره‌ی موسیقی متن فیلم «نازنین»
ساخته‌ی واروژان
۲۲ آبان ۱۳۹۹
درباره‌ی موسیقی‌متن فیلم «قیصر»
ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده

حامیان و همراهان