درباره‌ی موسیقی متن فیلم «مسافران»

ساخته‌ی بابک بیات
پادکست «رادیو پایان» (اپیزود سوم)
۲۲ دی ۱۳۹۹
حسین عصاران

 

در اپیزود سوم رادیو پایان از موسیقی متن فیلم مسافران، ساخته‌ی بابک بیات گفته‌ام.

پادکست رادیو پایان؛
اپیزود سوم: پایانِ مسافران