درباره‌ی موسیقی متن فیلم «نازنین»

ساخته‌ی واروژان
پادکست «رادیو پایان» (اپیزود دوم)
۲۲ آذر ۱۳۹۹
حسین عصاران

در اپیزود دوم رادیو پایان از موسیقی متن فیلم نازنین، ساخته‌ی واروژان  گفته‌ام.

 

پادکست رادیو پایان؛
اپیزود دوم: پایانِ نازنین