درباره‌ی موسیقی متن فیلم «هامون»

ساخته‌ی ناصر چشم‌آذر
پادکست «رادیو پایان» (اپیزود چهارم)
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
حسین عصاران

در اپیزود چهارم رادیو پایان از موسیقی متن فیلم هامون، ساخته‌ی ناصر چشم‌آذر گفته‌ام.

پادکست رادیو پایان؛
اپیزود چهارم: پایانِ هامون