درباره‌ی موسیقی متن فیلم «کندو»

ساخته‌ی واروژان
پادکست «رادیو پایان» (اپیزود ششم)
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسین عصاران

 

در اپیزود ششم رادیو پایان از موسیقی متن فیلم کندو، ساخته‌ی واروژان گفته‌ام.

 

 

پادکست رادیو پایان؛
اپیزود ششم: پایانِ کندو