در جشن‌واره‌ی «مدیم کان

۲۸ آذر ۱۳۹۷

دو عکس اول از معروف‌ترین عکس‌هایی هستند که در این نیم قرن از گوگوش در دسترس است.

این عکس‌ها مربوط به زمستان سال چهل و نه است که گوگوش در بیست‌سالگی‌اش، در جشن‌واره‌ی «مدیم کان» فرانسه شرکت کرد و بنا به روایاتی مقام آن فستیوال را به دست آورد.
شاید بتوان در کسب چنین مقامی شک کرد، اما مطابق عکس سوم نمی‌توان به اجرای زنده‌ی او با همراهی ارکستر بزرگ روی صحنه‌ی این فستیوال شک کرد که آنجا ترانه‌هایی به زبان فرانسوی اجرا کرده است.

عکس اول، یک روز بعد از اختتامیه این فستیوال، از طریق «رادیو-فتو» برای موسسه‌ی «اطلاعات» فرستاده‌ شده و عکس دوم هم یک هفته‌ بعد از آن اتفاق، پشت جلد مجله‌ی «جوانان امروز» چاپ شده است.

پی‌نوشت:
در مورد تاثیر و اهمیت این اتفاق در زندگی هنری گوگوش و حتی کیفیت اجرای موسیقی ترانه‌های فارسی در «#کتاب_واروژان» توضیحاتی داده‌ام.
در آینده و در کار پیش‌رویم، در این باره حتماً بیشتر خواهم کوشید.