1311-1320

۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بوی ماه مهر
۱۳۱۱: گسترش آموزش موسيقی در سطح دبستان‌های تهران
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
به سفارش وطن
۱۳۱۲: ساخت سرود ملي
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
غرب‌زدگی
۱۳۱۳: رياست غلامحسين مين‌باشيان بر هنرستان موسيقي
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
آغاز لب‌خوانی
۱۳۱۴: استفاده از موسيقي و ترانه در فيلم «شیرین و فرهاد»
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
آقایون! صنعت کردم
۱۳۱۵: ضبط ترانه‌های فكاهی بديع‌زاده در برلين
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
کتابِ استاد
۱۳۱۶: انتشار جلد اول كتاب «نظری به موسيقی»
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
شش فرمان
۱۳۱۷: شکل‌گیری «اداره‌ی موسیقی کشور» به دستور رضاشاه
۳ شهریور ۱۳۹۹
به نام «موسیقی»
1318: انتشار اولین نشریه‌ی تخصصی موسیقی
۱۰ شهریور ۱۳۹۹
آغاز کارمندیِ موسیقی
1319: تاسیس رادیو
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
اعتصاب
۱۳۲۰: بازگشت كلنل به هنرستان

حامیان و همراهان