1321-1330

۱۶ شهریور ۱۳۹۹
بعد از ارامنه
۱۳۲۱: حضور كارورزان موسيقی لهستاني در ايران
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
ارکستر سمفونیک در زیرزمین
۱۳۲۲: شكل‌گيری اركستر سمفونيك تهران
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
پرویزآنلاین
۱۳۲۳: فكاهی‌خوانی‌های پرويز خطيبی در راديو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
آمد نوبهار
۱۳۲۴: اركستر ويژه‌ی مهدی خالدی در راديو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹
ترانه‌های باصله
۱۳۲۵: ساخت ترانه‌ی «آذربایجان» به مناسبت پايان كار فرقه‌ی «دمكرات آذربايجان»
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
ترانه‌های درخواستی
۱۳۲۶: ضبط برنامه‌های موسيقی راديو
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
تنها صداست که مانده است
۱۳۲۷: بزرگان موسيقی روی پرده‌ی نقره‌ای سينما
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
هنرستان در برابر هنرستان
۱۳۲۸: راه‌اندازی هنرستان موسيقی ملي
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
دولتی‌ها
۱۳۲۹: شكل‌گيری اداره‌ی كل هنرهاي زيبا
۳۰ شهزیور ۱۳۹۹
خواب‌های طلایی
۱۳۳۰: موسيقی ايرانی بر فيلم، نه در فيلم

حامیان و همراهان