1341-1350

۲۰ مهر ۱۳۹۹
تخریب ملودی به خاطر پلی‌فونی
۱۳۴۱: شکل‌گیری «ارکستر فارابی» در رادیو، به منظور اجرای ترانه‌ها با بافتِ موسیقاییِِ چندصدایی
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ای دلت خورشید خندان!
۱۳۴۲: ظهور پدیده‌ی پرویز مقصدی
این نوشته در این ویژه‌نامه منتشر نشد
راک ایرانی
۱۳۴۳: گروه‌های راک ایرانی زیر پوست شهر
۲۸ مهر ۱۳۹۹
بزن بر طبل بی‌عاری، که آن هم عالمی داره…
۱۳۴۴: لب‌خوانی ترانه، جزیی جدانشدنی از سینمای فارسی
۳۰ مهر ۱۳۹۹
موسیقی در دانشگاه
۱۳۴۵: راه‌اندازی رشته‌‌ی موسیقی در دانشکده‌‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
۶ آبان ۱۳۹۹
شعر نو در ترانه
۱۳۴۶: استفاده از شعر «زمستان» برای ساخت ترانه
این نوشته در این ویژه‌نامه منتشر نشد
راک می‌زنیم… راک اند رول…
۱۳۴۶: کنسرت «بیت‌بند»ها در«امجدیه»
۱۰ آبان ۱۳۹۹
دولت و سنت و پول نفت
۱۳۴۷: شکل‌گیری «مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی»
۱۱ آبان ۱۳۴۸
قیصر
۱۳۴۸: آغازی بر فهم «موسیقی‌متن فیلم» در سینمای ایران
۱۴ آبان ۱۳۹۹
فصل نوین ترانه
۱۳۴۹: هنر غیردولتی، استودیو طنین، ترانه و فصل نوینِ آن

حامیان و همراهان