1361-1370

۱۶ آذر ۱۳۹۹
موسیقی مجاز
۱۳۶۱: ساز و کار اداری برای «موسیقی مجاز»
۱۷ آذر ۱۳۹۹
ابرهای سرخ آسمان تیره‌ی «نی‌نوا»
۱۳۶۲: انتشار «نی‌نوا» در فروردین ۱۳۶۲
۱۸ آذر ۱۳۹۹
با جاپایی ژرف‌تر از شادی
۱۳۶۳: انتشارات «ابتکار»؛ ناشر کارهای متفاوت از پسند رسمی و عمومی
۱۹ آذر ۱۳۹۹
نیستان رفتند و هستان می‌رسند
۱۳۶۴: سمت‌گیری بازار موسیقی پس از انتشار «بی‌داد» و «گل صدبرگ»
۲۲ آذر ۱۳۹۹
برای از تشنگی نمردن
۱۳۶۵: پابرجایی خطوط قرمز موسیقی
۲۴ آذر ۱۳۹۹
موسیقی فیلم
۱۳۶۶: روند رو به رشدِ موسیقی فیلم
۲۵ آذر ۱۳۹۹
تالار وحدت، برنامه ایرانی
۱۳۶۷: برگزاری کنسرت «شورانگیز»
۳۰ آذر ۱۳۹۹
جشنواره‌ای برای دیده نشدن
۱۳۶۸: راه‌گیری رسمی «جشنواره‌ی موسیقی فجر»
۱ دی ۱۳۹۹
در جدال با خاموشی
۱۳۶۹: مجادله‌‌ی قلمی شاملو و محمدرضا لطفی
۲ دی ۱۳۹۹
اولین مرتبت راه ما تَر دامنی‌ست
۱۳۷۰: ساخت «دلشدگان» به یاد اساتید موسیقی کلاسیک ایرانی

حامیان و همراهان