۲۰ اسفند ۱۳۹۶
واروژان؛ کتاب آواها و نواها
درباره‌ی کتاب «واروژان»

نگارش این کتاب برایم تحقق رویای نوجوانی بود
گفت و گو با حسین عصاران درباره‌ی نگارش کتاب واروژان
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷
جای خالی منتقد موسیقی پاپ
نگاهی به کتاب «واروژان» به کوشش حسین عصاران
۵ آذر ماه ۱۳۹۷
واروژان شاخصه پوست‌اندازی موسیقی ایران در دهه‌های 40 و 50 است.
نویسنده‌ی کتاب «واروژان» در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد:
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفت و گوی تلفنی منصور تهرانی با حسین عصاران درباره‌ی کتاب «واروژان»
برنامه‌ی «خاطره‌سازان»؛ «رادیو فرهنگ» گوتنبرگ (سوئد)
۱۰ فروردین ۱۳۹۷
برای حسین عصاران
نوشته‌ای از منصور تهرانی درباره‌ی کتاب واروژان
۵ اسفند ۱۳۹۶
چه زود رفت و چه دیر گفتیم
درباره‌ی کتاب واروژان
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶
«واروژان» یکی از نیازهای اساسی هر محقق موسیقی است.
گزارشی از مراسم رونمایی کتاب «واروژان» در مشهد

حامیان و همراهان