1300-1310

۲۸ تیر ۱۳۹۹
تو آهویی مکن، جانا گُرازی…
۱۳۰۰: جدال شاعر و ترانه‌سُرا
۳۰ تیر ۱۳۹۹
رستاخیز در لاله‌زار
۱۳۰۱: اجرای اپرای «رستاخیز شهر یاران ایران» در «گراند هتل»
۳۱ تیر ۱۳۹۹
کلنل
۱۳۰۲: بازگشت کلنل علی‌نقی وزیری از اروپا
۱ مرداد ۱۳۹۹
همه می‌خونن، اما…
۱۳۰۳: کنسرت قمر در «گراندهتل»
۴ مرداد ۱۳۹۹
حتی قدیمی‌تر از «کافه نادری»
۱۳۰۴: اولين تجربه‌های جامعه‌ی شهري ايران در استفاده از جذابيت اجرای موسيقي
۶ مرداد ۱۳۹۹
درویش؛ معلم موسیقی
۱۳۰۵: فوت درویش‌خان
۷ مرداد ۱۳۹۹
ترانه‌هامو پس بده
۱۳۰۶: اجرا و ضبط برخی از آثار عارف قزوینی در تهران
۸ مرداد ۱۳۹۹
… معرفی می‌کند
۱۳۰۷: اجراهای دوصدایی کلنل وزیری و روح‌انگیز
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
اولی‌ها!
۱۳۰۸: پاگیری «مدرسه‌ی موسیقی دولتی»
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
موسیقی و سینما
۱۳۰۹: آموزش موسيقی در مدرسه سينمايی اوگانيانس

حامیان و همراهان